Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία με την επωνυμία Ν.Γ.Σταθόπουλος – Προϊόντα ζύμης (εφεξής η εταιρεία), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, που απορρέουν από τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 και του νόμου 4624/2019 (εφεξής η «Νομοθεσία για τα ΠΔ»).
Για την εταιρεία, ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός, ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεσθε για τα προσωπικά σας δεδομένα.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων, που η εταιρεία συλλέγει για λογαριασμό σας, πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά. Σκοπός της είναι η ενημέρωσή σας για την πολιτική της εταιρείας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας χορηγείτε, ώστε να γνωρίζετε το σκοπό επεξεργασίας τους από εμάς, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.
Η εταιρεία αναγνωρίζοντας τη διαρκή της ευθύνη στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας προβαίνει σε νόμιμη επεξεργασία τους, έχει λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με βάση ιδίως τις αρχές της αναλογικότητας, του περιορισμού του σκοπού και του χρόνου επεξεργασίας και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, αποκλειστικά για τον σκοπό επεξεργασίας, που έχουν αυτά συλλεγεί και αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα, που διαρκεί ο εκάστοτε σκοπός επεξεργασίας, ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι απολύτως ασφαλή.
Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και, συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να παραμένει απολύτως συμμορφωμένη με τη νομοθεσία. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας https://www.primapita.gr προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι και ικανοποιημένοι με τυχόν αλλαγές. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με όρο της παρούσας δήλωσης προστασίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στο office@primapita.gr
Θα θέλαμε, επίσης, να σας διαβεβαιώσουμε ότι στην εταιρεία δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σχετικά με ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
 1. Ποιοι είμαστε
H εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά της εστίασης . Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους καταναλωτές είτε μέσω του δικτύου καταστημάτων μας, είτε μέσω καταστημάτων που λειτουργούν με σύμβαση franchise (δικαιόχρησης) ή/και διαδικτυακά μέσω του ιστότοπου primapita.gr, είτε μέσω app ή μέσω applications και πλατφορμών παραγγελιοληψίας.
 1. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;
Η παροχή εκ μέρους σας των παρακάτω προσωπικών σας δεδομένων προς την εταιρεία δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτική, ωστόσο η μη παροχή ορισμένων εξ΄αυτών, που αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω, θα καθιστά αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών μας εστίασης προς εσάς, καθώς και την συμμετοχή σας σε πρόγραμμα πιστότητας και επιβράβευσης. Αυτό σημαίνει ότι με δική σας προαίρεση μας παρέχετε κάθε φορά εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που κατ΄ ελάχιστον χρειάζονται για την ορθή και αποτελεσματική εκ μέρους της εταιρείας  παροχή εκείνης της υπηρεσίας εκ των ανωτέρω, την οποία επιθυμείτε κάθε φορά να λάβετε από την εταιρεία, κυρίως όσον αφορά την εκτέλεση των παραγγελιών σας σχετικά με τα προϊόντα μας, καθώς και την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα πιστότητας και επιβράβευσης. Αντίθετα, η μη παροχή των λοιπών, μη υποχρεωτικών, προσωπικών σας δεδομένων, που επίσης παρατίθενται κατωτέρω, σε καμία περίπτωση δεν δύναται να επηρεάσει την εκ μέρους μας απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών μας.
2.1.  Για την υπηρεσία εστίασης Delivery/Take away, μέσω των καταστημάτων μας ή/και διαδικτυακά μέσω του ιστότοπου μας είτε μέσω του app ή μέσω applications τρίτων, επεξεργαζόμαστε τα κατωτέρω δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα :
2.1.1. Ονοματεπώνυμο: Συλλέγουμε το ονοματεπώνυμό σας για τις ανάγκες εκτέλεσης της παραγγελίας προϊόντων του τιμοκαταλόγου μας από το δίκτυο των καταστημάτων μας
2.1.2. Ταχυδρομική διεύθυνση: Συλλέγουμε τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας των πελατών μας για σκοπούς παράδοσης και ολοκλήρωσης της παραγγελίας
2.1.3. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών μας για την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Το email των Guests της Ιστοσελίδας συλλέγεται αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή σε αυτό του αποδεικτικού της παραγγελίας που οι πελάτες μας αιτούνται μέσω αυτής.
2.1.4. Τηλέφωνα επικοινωνίας: Συλλέγουμε τα στοιχεία του τηλεφώνου των πελατών μας, για να παρέχουμε καλύτερα και ταχύτερα τις υπηρεσίες μας, μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένης και της επιβεβαίωσης της παραγγελίας τους.
2.1.5. Στοιχεία τιμολόγησης: Συλλέγουμε τα στοιχεία των πελατών μας που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας, όπως τον Α.Φ.Μ. και το όνομα της Δ.Ο.Υ, το επάγγελμα, τη διεύθυνση κ.λπ, εφόσον ζητηθεί η έκδοση και αποστολή τιμολογίου (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)
2.1.6. Facebook ID/Gmail: Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει να συνδεθεί στην υπηρεσία online ordering κάνοντας χρήση του λογαριασμού που διατηρεί στο Facebook. Απαραίτητο στοιχείο που λαμβάνουμε από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης και το Gmail είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη.
2.1.7. Προτιμήσεις–Πληροφορίες Ιστορικού: Κατόπιν προηγούμενής ρητής συγκατάθεσής σας, συλλέγουμε πληροφορίες που αφορούν τις αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί από εσάς στα καταστήματά μας μέσω του goodys.com καθώς και ληφθείσες προσφορές, προς διευκόλυνση επιλογής των μελλοντικών σας παραγγελιών.
2.1.8. Πληροφορίες πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών: Η εταιρεία συλλέγει υποχρεωτικά στοιχεία και πληροφορίες, που αφορούν πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες των Χρηστών και Guests, σε περίπτωση, που επιλέξουν να προπληρώσουν (εν. πριν την παράδοση της παραγγελίας μέσω της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής) το τίμημα της συναλλαγής, χρησιμοποιώντας την πιστωτική ή χρεωστική τους κάρτα, είτε να πληρώσουν κατά την παράδοση της παραγγελίας, το τίμημα της συναλλαγής χρησιμοποιώντας την πιστωτική ή χρεωστική τους κάρτα. Τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας θα ζητηθούν κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους, εφόσον οι πελάτες επιλέξουν τον σχετικό τρόπο πληρωμής και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την ηλεκτρονική διαβίβαση τους μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της Viva Wallet για την ολοκλήρωση της πληρωμή τους και μόνο. Η εταιρεία δεν αποθηκεύει κανένα στοιχείο πιστωτικών/χρεωστικών καρτών στα ηλεκτρονικά της συστήματα  ή σε φυσικό αρχείο. Για την πιστοποίηση του κατόχου κάρτας ενδέχεται να απαιτηθεί η μεταφορά στοιχείων της κάρτας του Χρήστη σε τρίτο πάροχο, συνεργαζόμενο με τη Viva Wallet, η οποία υλοποιεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής μέσω κάρτας.
2.2. Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα επιβράβευσης-πιστότητας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα κατωτέρω δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα :
Για τις ανάγκες εγγραφής και συμμετοχής των πελατών μας στο πρόγραμμα επιβράβευσης – πιστότητας , συλλέγουμε το ονοματεπώνυμο, το κινητό τηλέφωνο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), το φύλο και την ημερομηνία γέννησης, καθώς και πληροφορίες που αφορούν τις αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί από εσάς στα καταστήματά μας. Από τη χρήση του αριθμού μέλους του προγράμματος, συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν τις αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί από εσάς στα καταστήματά μας, ή/και διαδικτυακά μέσω του ιστότοπου μας είτε μέσω app ή μέσω applications τρίτων , ώστε να είναι εφικτή η συλλογή πόντων η απόδοση των προνομίων και δωροεπιταγών που αποκτώνται μέσω του ανωτέρω προγράμματος.
Με την εγγραφή στο Πρόγραμμα  , οι χρήστες δίνουν την συναίνεση τους να πραγματοποιηθεί ανάλυση του προφίλ τους (profiling) από την Εταιρεία για την κατάταξη τους σε αντίστοιχες ομάδες χρηστών (custom audiences). Σε αυτό το πλαίσιο, ζητείται από τους χρήστες κατά την πρώτη τους είσοδο στην Ιστοσελίδα ή/και στην Εφαρμογή, η συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου προσωπικών στοιχείων (ημερομηνία γέννησης, φύλο) προκειμένου να κερδίσουν αστέρια/πόντους, καθώς και η δήλωση των προτιμήσεων τους προκειμένου να λαμβάνουν προσωποποιημένα νέα και προσφορές, όπως ειδικότερα αναλύεται στην παρ. 5.2.3.αναφορικά με τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 1. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας, όταν πραγματοποιείτε αγορές από το e-shop μας ή από τα καταστήματά μας όταν σας παρέχουμε απευθείας τις υπηρεσίες μας, ή όταν εισάγετε τα δεδομένα σας διαδικτυακά όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας ή την εφαρμογή μας ή όταν κάνετε εγγραφή στο newsletter μας.
Όσον αφορά τις ανάγκες εγγραφής και συμμετοχής των πελατών μας στο πρόγραμμα επιβράβευσης – πιστότητας , συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εγγράφεστε στο Πρόγραμμα Πιστότητας και Επιβράβευσης και εισάγετε τα δεδομένα σας για το σκοπό αυτό.
 1. Ποιος άλλος είναι αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων;
Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο σε αυτούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε και που είναι απαραίτητοι ή διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, δηλαδή άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα παραπάνω. Για παράδειγμα διατηρούμε το δικαίωμα όπως για τους παρακάτω (υπ’ αριθμ. 5) σκοπούς διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε παρόχους πιστωτικών καρτών για την επεξεργασία μιας πληρωμής εκ μέρους σας κατόπιν παραγγελίας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σε τρίτους – φυσικά ή νομικά πρόσωπα – που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό μας υπηρεσίες προώθησης και marketing τόσο της επιχείρησής μας όσο και των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας. Ενημερώνουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Επίσης πρόσβαση δύνανται επίσης να αποκτήσουν:
-εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας, που μας παρέχουν λογιστικές ή νομικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες εν γένει, υπηρεσίες πληροφορικής, μηχανογράφησης, υπηρεσίες ιστοσελίδας, υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας/ιατρού εργασίας κλπ,
-εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας, που παρέχουν υπηρεσίες έρευνας ή/και διαφήμισης, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας,
-δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές ή άλλα πρόσωπα που είναι αναγκαία για το δικαστικό ή εξώδικο χειρισμό απαιτήσεων της εταιρείας,
-δημόσιες υπηρεσίες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, εποπτεύουσες και ρυθμιστικές αρχές εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο, δικαστική απόφαση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη δεσμευτική για την εταιρεία, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με εν γένει υποχρεώσεις της από τη νομοθεσία.
Οι  εν λόγω Τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας αυστηρά και μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας προκειμένου αυτά να μην υποστούν οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία δεν θα διαθέσει ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών της Ιστοσελίδας και εν γένει προσωπικά δεδομένα πελατών της, σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη, πελάτη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Σε κάθε περίπτωση η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων μας στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται.
 1. Γιατί χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;
Η εταιρεία συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι τα ελάχιστα και απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας.
5.1. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:
5.1.1 Για την πλήρη πρόσβασή σας στις υπηρεσίες, που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας μας (Φόρμα Επικοινωνίας/newsletters) και ιδίως για τον σκοπό της εκτέλεσης της παραγγελίας των προϊόντων του τιμοκαταλόγου της εταιρείας, δηλαδή για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας προς εσάς.
5.1.2. Για το σκοπό της εκτέλεσης της παραγγελίας των προϊόντων του τιμοκαταλόγου μας, δηλαδή για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας προς εσάς, ο οποίος βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή -κατόπιν ρητού αιτήματός σας- σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης.
5.1.3. Κατόπιν προηγούμενης ρητής συγκατάθεσής σας, για σκοπούς direct marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, όπως συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή emails που στέλνουμε περιοδικά σε όσους έχουν κάνει εγγραφή στο newsletter μας, αποδεχόμενοι την σχετική επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Σε κάθε newsletter δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα newsletters από εμάς είτε μέσω e-mail στο office@primapita.gr .Η δυνατότητα αυτή δίνεται, επίσης, μέσω αποστολής σχετικού αιτήματος στο office@primapita.gr και μέσω αλλαγής της σχετικής ρύθμισης στον λογαριασμό.
5.1.4. Για την κατάρτιση προφίλ κατόπιν χορήγησης της συγκατάθεσής σας με σκοπό την εξατομίκευση υπηρεσιών και προϊόντων.
5.1.5. Για την ανάλυση μέσω στατιστικών διαδικασιών με στόχο τη δημιουργία και παροχή εξατομικευμένων προσφορών.
5.1.6. Για περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
5.2. Για  τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα πιστότητας και επιβράβευσης  χρησιμοποιούμε ιδίως τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω επιμέρους σκοπούς:
5.2.1. Χορήγηση και εξαργύρωση πόντων.
5.2.2. Για σκοπούς direct marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, όπως συμμετοχή σε διαγωνισμούς/κληρώσεις κ.λπ και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με νέα προϊόντα και γενικές προσφορές.
5.2.3. Για την κατάρτιση προφίλ και στατιστικών αναλύσεων, με σκοπό την εξατομίκευση υπηρεσιών και προϊόντων και την αποστολή ειδικότερων προσωποποιημένων προσφορών που ισχύουν αποκλειστικά για τα μέλη του Προγράμματος , μέσω της εγγραφής σας στο Πρόγραμμα. Ειδικότερα μέσω της περιγραφόμενης ανωτέρω στην παρ. 2.2. διαδικασίας συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου προσωπικών στοιχείων (ημερομηνία γέννησης, φύλο) και δήλωσης προτιμήσεων, που εμφανίζεται ως αποστολή (mission) και η συμπλήρωση του οποίου είναι προαιρετική, τα μέλη του Προγράμματος μπορούν να κερδίζουν αστέρια/πόντους και να λαμβάνουν προσωποποιημένες προσφορές (μέσω email, μέσω SMS, μέσω social media (πχ facebook). Οι ενέργειες αυτές δύναται να είναι αυτοματοποιημένες και να ενεργοποιούνται με βάση κάποια ενέργεια του χρήστη (πχ δεύτερη παραγγελία, ανενεργός για ορισμένο διάστημα κ.λπ.).
 1. Πόσο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
6.1.1Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις της νομοθεσίας (π.χ. φορολογική, αγορανομική), τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
6.1.2. Για το σκοπό εκτέλεσης της παραγγελίας των προϊόντων μας, θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την περίοδο που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εκπλήρωση αυτού ακριβώς του σκοπού και όπου απαιτείται κατόπιν αιτήματός σας, για την έκδοση και αποστολή των σχετικών τιμολογίων (αφορά ατομικές επιχειρήσεις) και σε δεύτερο στάδιο, για την πληρέστερη ικανοποίηση αιτημάτων και τυχόν παραπόνων/καταγγελιών σας, σε σχέση με την εκάστοτε παραγγελία, καθώς και όπου απαιτείται, για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση αυτή.
6.1.3. Για προωθητικές/διαφημιστικές ενέργειες (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας και μέχρι 2έτη, μετά την πάροδο της οποίας διάρκειας θα σάς ζητήσουμε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας για τον παραπάνω σκοπό. Το ανωτέρω δικαίωμά σας περί ανάκλησης της όποιας συγκατάθεσής σας για τον ανωτέρω σκοπό μπορείτε να το ασκήσετε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς σε καμία περίπτωση να επηρεάζεται η παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς και η εκτέλεση των παραγγελιών σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.
6.2. Όσον αφορά τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Πιστότητας και Επιβράβευσης , η εταιρεία διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που συμμετέχετε και είστε μέλος του εν λόγω Προγράμματος.
6.2.1 Σε περίπτωση που δηλώσετε ότι επιθυμείτε να διαγραφείτε από το ανωτέρω Πρόγραμμα πρέπει να επισκεφτείτε τον Ιστότοπo μας και να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Στη συνέχεια αφότου μεταβείτε στην κατηγορία «Ο λογαριασμός μου» και στην ενότητα «Προσωπικά Στοιχεία»  και επιλέξετε τη διαγραφή σας πατώντας πάνω στο κουμπί της διαγραφής, η εταιρεία μας θα διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε περίπτωση που δεν συμμετέχετε στο πρόγραμμα για πέντε (5) έτη, η εταιρεία θα διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν υποχρεωθεί να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της σε σχέση με πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την παροχή της Υπηρεσίας. Ιδίως, σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε νομική αξίωση κάποιου πελάτη σε βάρος της εταιρείας, τα στοιχεία του θα διατηρούνται μέχρι να τελεσιδικήσει η σχετική αξίωση.
6.3. Η εταιρεία δύναται να συνεχίσει να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της σε σχέση με πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την παροχή της Υπηρεσίας. Ιδίως, σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε νομική αξίωση κάποιου πελάτη σε βάρος της εταιρείας, τα στοιχεία του θα διατηρούνται μέχρι να τελεσιδικήσει η σχετική αξίωση.
 1. Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας
Όταν μας χορηγείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται και διαχειρίζονται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε επαρκή φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους και στα καταστήματα του δικτύου Prima Pita, τα οποία χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να σας παρέχουν τις υπηρεσίες που επιθυμείτε. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε όλους τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:
– η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στον αριθμό των εξουσιοδοτημένων ατόμων για τους συγκεκριμένους σκοπούς
– στα συστήματα IT που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων διασφαλίζεται η πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα
– η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα IT παρακολουθείται προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί άμεσα η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
– χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη·
– υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους·
– περιοδικός έλεγχος (ανά 2ετία) και απενεργοποίηση μη ενεργών λογαριασμών
 1. Τα δικαιώματά σας
Μπορείτε να ασκήσετέ τα παρακάτω δικαιώματα σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679:
8.1.1. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία τους.
8.1.2. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών στοιχείων.
8.1.3. Δικαίωμα αντιτάξεως στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν υπάρχει έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας για αντίρρηση στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας και επεξεργασία αυτών για σκοπούς εμπορικής προώθησης.
8.1.4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο σημαίνει να ζητήσετε την αναστολή αυτής, εφόσον αμφισβητείται από εσάς η ακρίβειά των δεδομένων, έχετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία τους ή συντρέχει άλλος προβλεπόμενος στην σχετική ελληνική ή ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων λόγος.
8.1.5. Δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας έχετε χορηγήσει με τη συγκατάθεση σας, ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.
8.1.6. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατόπιν σχετικού αιτήματός σας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
8.1.7. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αλλάξετε το βαθμό συγκατάθεσης που έχετε παραχωρήσει χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
8.1.8. Δικαίωμα ενημέρωσης για περιστατικά παραβίασης.
8.1.9. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση office@primapita.gr .
8.1.10. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων σας ( http://www.dpa.gr/).
 1. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 1. Χρήση cookies
Χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο) για να υποστηρίξουμε την ιστοσελίδα μας, για να παρέχουμε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και για να συλλέξουμε πληροφορίες. Τα cookies μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να παρέχουμε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας και να αναλύουμε πώς λειτουργούν η ιστοσελίδα και οι διαδικτυακές υπηρεσίες μας.
Η εταιρεία επιτρέπει στην Google Analytics και μόνο την εγκατάσταση των Cookies που χρησιμοποιούμε. Στην περίπτωση που μέσω του διαδικτυακού μας τόπου εισέρχεστε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή συνδέεστε με φορείς κοινωνικής δικτύωσης (twitter, facebook, youtube), θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τρίτοι αυτοί διαδικτυακοί τόποι ή φορείς, ενδεχομένως να εγκαθιστούν cookies αμέσως μόλις πατήσετε το σχετικό σύνδεσμο, τα οποία και βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου μας. Συνεπώς διέπονται από την αντίστοιχη ξεχωριστή πολιτική cookies του καθενός που τα εγκαθιστά.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε αναλυτικά για την Πολιτική Cookies στο σχετικό link.
 1. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.
Παρακαλείσθε όπως επισκέπτεσθε ανά τακτικά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα της εταιρείας μας, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στην παρούσα.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με όρους της παρούσας Δήλωσης μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στέλνοντας email στο office@primapita.gr  είτε τηλεφωνικώς στα τηλέφωνο της εταιρείας .
Σε περίπτωση, που η εταιρεία δεν ικανοποιήσει με τον προσήκοντα τρόπο κάποιο αίτημά σας, χωρίς να  αιτιολογήσει επαρκώς την άρνησή της, ή γενικά παραβιάσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τη Νομοθεσία για τα ΠΔ, δικαιούστε να υποβάλετε Καταγγελία ή άλλο παράπονο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), τηλέφωνο:2106475600, fax:2106475628, email: contact@dpa.gr.
 1. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις
Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 22-5-2018.
Διατηρούμε τη δυνατότητα να τροποποιούμε και να επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Δήλωση αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο. Ταυτόχρονα θα υπάρχει ένδειξη στην αρχική μας ιστοσελίδα που θα επισημαίνει την αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το Δικτυακό Τόπο και τις υπηρεσίες του, τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και της Google App. αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Δήλωσης όπως δύναται να τροποποιείται, είτε στο σύνολο είτε εν μέρει, πρέπει να παύσετε την χρήση του Δικτυακού τόπου και του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Κάθε αλλαγή της παρούσας Δήλωσης θα αναρτάται αμέσως εδώ.