Φορολογικά στοιχεία εταιρείας

Σταθόπουλος Γεωρ.Νικόλαος

Παραγωγή  ζύμης
Εδρα: Λιοσιων 97 – ΑΧΑΡΝΑΙ – 13672
ΑΦΜ 036846642
ΔΟΥ Αναργύρων
ΤΗΛ 2114176956
Διακριτικός τίτλος Prima Pita

Διαχειριστής  Σταθόπουλος Νικόλαος

Αρ.μητρ Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου  68980
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 160091308000
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΑΔ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 56101912
ΚΑΔ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
107 11101
10721901
46361200
46361207
47241605
47241607
47241608
47252600
56101913